Fullmakter - privat och barn

Fullmakter- Privat och barn


Fullmaktsgivaren måste ge tillåtelse att du kan hämta åt honom/henne genom att skriva på en

fullmaktsblankett, som exempelvis du kan ladda ner här, och lämna in det på vilket apotek som 
helst. Hos oss kostar det 100 kronor att skriva på en fullmaktsblankett.

Med fullmakten så kan du hämta ut fullmaktsgivarens recept, se över personens receptlista,
lämna samtycke till registrering av recept elektroniskt och skaffa en högkostnadsskyddsbas åt personen i fråga.

Du behöver inte skriva på någon fullmakt till barn under 18 år om du är vårdnashavaren. 
Däremot behöver du få en tillåtelse från föräldrarna och skriva på en fullmakt om du inte är föräldren
till barnet.

Vid fall där personen har skyddad identitet, så går det tyvärr inte alls att skriva på någon fullmakt. 
Utan personen själv måste höra av sig till vår telefonlinje.

Läs mer på ehalsomyndigheten.se