Hur fungerar högkostnadskyddet?

Hur fungerar högkostnadsskyddet?


Högkostnadsskyddet brukar nämnas oftast i samband med receptbelagda mediciner som omfattas av förmån. Det högsta beloppet du betalar är 2350 kr per år från det första köpsdatumet under 2020 på receptläkemedel som ingår inom förmån och perioden gäller i endast ett år.
Resterande beloppet betalas av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
dvs. den rabatten som du rätten till som en svensk medborgare med fyra sista siffror. Efter den perioden så påbörjas en ny period från det köpsdatumet på på ett eller flera receptbelagda mediciner inom förmån.
TLV ger den bedömningen om ett läkemedel ingår inom förmån eller ej.
Receptet måste förskrivas i Sverige, för att förmånen ska vara giltig.

Icke förmånsberättigade mediciner omfattas ej av tabellen nedan, om inte sjukvårdsinrättningen fattar detta beslut på att de tar kostnaden själva. Gäller samma sak med giltiga utländska recept.

Du som kund kan välja själv om du inte vill hämta ut dina recept inom förmån eller ansluta dig överhuvudtaget till högkostnadsskyddet. Viktigt att du sparar dina kvitton för framtida ärenden.

Rabattrappan från första januari 2020 ser ut enligt tabellen:
 
Högkostnadstrappa

se www.tlv.se

Rabattrappan från första januari 2019 ser ut enligt tabellen:
  

Läkemedelskostnad Du betalar Rabatt i procent %
<1150 kr  0-1150  0%
1151-2195 kr 1151-1673 50%
2196-4078 kr 1674-2143 75%
4079-5645 kr 2144-2300 90%
>5646 kr Maximalt 2300 100% = Frikort

Observera att rabattrappan från 2019 går ut när det nya högkostnadsperioden 2020 börjar. 


P-piller, livsmedel, asyl och barn

Speciella regler gäller för preventiva medel såsom p-piller, p-plåster, p-spruta, p-stav och hormonspiral, beroende vilket landsting du är bosatt i.

I Östergötland kostar det 0 kr för personer under 21 år. 100 kr/år kostar det för personer mellan 21-25 årsåldern. Från och med 26 årsdagen gäller inte subventionen. På receptet måste det framgå att p-läkemedlet ingår inom förmån samt en notering från förskrivaren att personen är berättigad för att få rabatten innan en expedition ska vara möjlig.

Livsmedel för barn under 16 år subventioneras av staten, ifall det förskrivs av en behörig förskrivare.
Kunden betalar en summa på 120 kr, som inte ingår inom högkostnadsskyddet.

Barn under 18 år är receptbelagda mediciner inom förmån är kostnadsfri.

Mer information hittar ni på TLV.se och ehalsomyndigheten.se


Hur fungerar det om jag har flera receputtag?

Apoteket följer 90 dagarsregel som fastställs av TLV, dvs. ett förmånsberättigat läkemedel måste förbrukas 2/3 av förpackningen innan nästa uttag ska vara möjlig. Före den perioden betalar du hela summan för ett eller flera receptuttag inom receptetsgränser.
Exemeplvis: Om du köper en läkemedelsförpackning, med förmån, på 90 tabletter med doseringen 1 tablett dagligen,
så måste du ha förbrukat 60 tabletter innan du får hämta ut ditt nästa uttag.
För utomlandsresor, måste du ha ett intyg från läkaren på att du kan hämta ut fler receptuttag inom förmån.

Har ni funderingar eller frågor, så ring gärna innan du vill hämta ut dina recept hos oss